Làm thẻ thư viện

Bất kỳ cư dân hoặc sinh viên nào trong Tiểu bang Colorado đang theo học tại một trường cao đẳng hoặc đại học trong Tiểu bang đều có thể được cấp Thẻ Thư viện Công cộng Denver miễn phí. Làm thẻ trực tuyến hoặc trực tiếp chỉ mất vài phút. Lưu ý: khi đến làm thẻ trực tiếp, vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân có dán hình chính thức và bằng chứng địa chỉ ở Tiểu bang (chẳng hạn như bản in hoặc bản điện tử về hóa đơn trả tiền điện, gas, nuớc, hợp đồng thuê nhà, v.v.).

Thẻ điện tử

Thẻ điện tử (eCards)  hết hạn sau 4 năm. Trước khi hết hạn, hãy đến bất kỳ thư viện nào thuộc hệ thống Thư viện Công cộng Denver để làm thẻ thư viện thính thức nhằm bảo đảm quyền tiếp tục sử dụng những  ấn phẩm điện tử (eMedia) và có đầy đủ quyền lợi với thẻ chính thức. Yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ có dán ảnh do chính phủ hoặc trường học cấp khi đến làm thẻ. Thẻ điện tử không dùng được cho mộ số dịch vụ như Udemy (nguồn tài liệu tự học trực tuyến).

Làm thẻ điện tử trực tuyến  cho phép bạn đặt mượn và được sử dụng ngay hàng trăm cơ sở dữ liệu tra cứu hữu ích và những ấn phẩm điện tử (eMedia) như sau: 

  Sách điện tử Sách nghe đọc điện tử Phim Phim bộ truyền hình Nhạc Tạp chí điện tử
Sách video thiếu nhi X          
Bộ sưu tập tạp chí điện tử           X
Freegal         X  
Ứng dụng xem phim Kanopy*     X X    
Ứng dụng Libby/Overdrive đọc, nghe sách và tạp chí điện tử X X       X
Bộ sưu tập 400 quyển sách thiếu nhi bằng tiếng Tây Ban Nha thuần túy và chất lượng cao. X X        
Nghe nhạc trực tuyến         X  
Bộ sưu tập sách thiếu nhi TumbleBooks X          

* Kanopy chỉ dành riêng cho cư dân Denver.

Thẻ thư viện chính thức

Cần có thẻ chính thức để:

Bạn đọc từ 12 tuổi trở xuống phải được phụ huynh  hoặc người giám hộ đi kèm, xuất trình giấy tờ tùy thân có dán hình và bằng chứng địa chỉ để được cấp thẻ thư viện thẻ chính thức với đầy đủ quyền sử dụng.

* Cần có thẻ thư viện để đặt trước và sử dụng máy vi tính của thư viện, ngoại trừ máy vi tính cấp tốc sử dụng trong  15 phút. Những bạn đọc  không thể cung cấp bằng chứng về địa chỉ cư ngụ tại Tiểu bang Colorado có thể được cấp Thẻ Dùng Máy vi tính, có giá trị tại tất cả các thư viện thuộc hệ thống Thư viện Công cộng Denver.

Các loại thẻ khác

  • Các em trong độ tuổi từ 5-18, có ghi danh làm Thẻ MY Denver tại các trung tâm thuộc Công viên và Giải trí Denver (Denver Parks and Recreation Center) có thể kích hoạt thẻ này để sử dụng tại thư viện
  • Các Doanh nghiệp và Tổ chức có thể ghi danh làm thẻ Nhóm / Doanh nghiệp để dùng chung (pdf)
  • Các nhà giáo cư ngụ hoặc làm việc tại Denver có thể nộp đơn xin Thẻ thư viện dành cho nhà giáo

Bị mất thẻ thư viện

Nếu bạn cần thay thế thẻ thư viện của mình vì bất kỳ lý do gì và bạn sử dụng các dịch vụ dưới đây thì vui lòng cập nhật thông tin trong thẻ thư viện của mình:

  • Yêu cầu đặt mượn từ Hệ thống Thư viện Thế giới (Interlibrary Loan) - Cập nhật số thẻ thư viện mới trên tính năng Request It (mượn ấn phẩm từ những hệ thống thư viện khác). Nhân viên Phòng Mượn Ấn phẩm Interlibrary Loan sẽ nhập số thẻ thư viện của bạn vào chung cho hai dich vụ muợn ấn phẩm từ hệ thống Thư viện Công cộng Denver và từ các hệ thống thư viện khác.
  • Ứng dụng Libby: Xác minh thẻ thư viện của bạn trong ứng dụng Libby hoặc liên lạc với bộ phận hỗ trợ của Ứng dụng Overdrive để được giúp đỡ.
  • Ứng dụng Kanopy: Trong ứng dụng Kanopy của bạn, hãy kích hoạt lại tư cách thành viên của bạn hoặc liên lạc với Bộ phận hỗ trợ Kanopy để được giúp đỡ.

Để có danh sách đầy đủ các tính năng và lợi ích, hãy xem thêm ở trang Thẻ thư viện của tôi.

Để biết thêm thông tin về các quyền hạn bạn đọc và quyền sử dụng đầy đủ thẻ thư viện, hãy xem Chính sách về Quyền riêng tưQuyền được mượn.