Thẻ thư viện của tôi

Hãy dùng những tính năng và những dịch vụ mượn trả này để sử dụng thẻ Thư viện Công cộng Denver của bạn hữu hiệu nhất.

Đặt mượn ấn phẩm

  • Đặt mượn một ấn phẩm trong danh mục thư viện để đưa tên của bạn vào danh sách chờ, hoặc chuyển những ấn phẩm đặt mượn của bạn đến một thư viện chi nhánh khác trong hệ thống Thư viện Công cộng Denver từ tính năng Thẻ thư viện của tôi
  • Nhận thông báo của thư viện về ấn phẩm đã có sẵn để đến nhận bằng tin nhắn, email, hoặc điện thoại. Chọn cách bạn muốn nhận thông báo từ tính năng Thẻ  thư viện của tôi
  • Chọn một thư viện chi nhánh cố định để nhận ấn phẩm đặt mượn. Địa điểm cố định này của bạn là chi nhánh nơi bạn làm thẻ thư viện lần đầu. Nếu địa điểm này không phải là nơi bạn thích nhận ấn phẩm thì chọn ở một địa điểm khác hơn và chọn tính năng “luôn luôn sử dụng địa điểm này để nhận ấn phẩm” (always use this pickup location)
  • Tạm hoãn lại việc đặt mượn ấn phẩm trong lúc bạn đi nghỉ phép, không đến nhận ấn phẩm được. Việc này vẫn tiếp tục đưa các ấn phẩm đặt mượn của bạn chuyển lên vị trí sớm hơn trong danh sách chờ, nhưng sẽ không nhận được ấn phẩm cho đến khi bạn kích hoạt tính năng đặt mượn bình thuờng trở lại

Số lượng ấn phẩm đặt mượn

Bạn đọc có thẻ chính thức được quyền đặt mượn đến 30 ấn phẩm. Số lượng đặt mượn này không tính những ấn phẩm yêu cầu đặt mượn đã được tạm hoãn lại, những ấn phẩm đang có trên kệ để đến nhận và những ấn phẩm đang được chuyển đến địa điểm nhận.

Mượn ấn phẩm từ Hệ thống Thư viện Tiểu bang (Prospector)

Những bạn đọc đã yêu cầu đặt mượn đến mức giới hạn 30 ấn phẩm thì không được tiếp tục đặt mượn từ hệ thống Prospector nữa.

Mượn ấn phẩm từ Hệ thống Thư viện Thế Giới (WorldCat) 

Mỗi bạn đọc được mượn tối đa 10 ấn phẩm từ hệ thống WorldCat vào bất kỳ một khoảng thời gian nhất định. Những ấn phẩm đặt mượn từ hệ thống WorldCat được hiển thị  qua một hệ thống “ILLiad’s” riêng Yêu cầu đặt  mượn (Request It) và sẽ không hiển thị trong Thẻ thư viện Công cộng Denver của bạn cho đến khi Thư viện Công cộng Denver thật sự đã nhận được những ấn phẩm mà bạn đã yêu cầu đặt mượn.

Lưu ý: Bạn đọc có thẻ thư viện tạm thời chỉ có thể đặt mượn  tối đa 10 ấn từ hệ thống Thư viện Công cộng Denver nhưng không đủ điều kiện để mượn từ hai hệ thống Prospector và WorldCat.

Những ấn phẩm có trên kệ để đến nhận sẽ được giữ cho bạn đọc với thời gian tối đa là 7 ngày. 

Xem thông tin về số lượng ấn phẩm được mượn và gia hạn cho các loại ấn phẩm cụ thể.

Thông báo

Đặt tùy chọn thông báo của bạn trong mục Thẻ thư viện của tôi để được thông báo về các mặt hàng quá hạn và các yêu cầu đã sẵn sàng để nhận. Khách hàng có thông báo qua email hoặc tin nhắn cũng nhận được lời nhắc lịch sự/thông báo gia hạn tự động một ngày trước khi một mặt hàng đến hạn.

Thông báo văn bản có sẵn

Thông báo văn bản một lần nữa có sẵn cho các mục bị giữ và quá hạn. Để bật (hoặc bật lại) thông báo văn bản, hãy đăng nhập vào Thẻ thư viện của tôi và đi tới Thông tin liên hệ và Tùy chọn để cập nhật tùy chọn thông báo của bạn.

Ân cần nhắc trả và tự động gia hạn những ấn phẩm sắp đến ngày trả

Một ngày trước khi đến hạn trả, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động cố gắng gia hạn những ấn phẩm đã mượn mà có thể gia hạn được. Chọn cách nhận thông báo bằng email hoặc tin nhắn về những ấn phẩm được tự động gia hạn và về những ấn phẩm sắp đến ngày trả. Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn đọc về những ấn phẩm trễ hạn không thể gia hạn được sau khi đã quá hạn 7, 14, và 21 ngày. Ngôn ngữ chọn lựa để nhận thông báo có cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 

Thông báo bằng email về việc Lưu giữ Tìm kiếm

Nhận thông báo bằng email cho việc tìm kiếm ấn phẩm thường xuyên của bạn. Tìm kiếm trong danh mục về những gì bạn cần và nhấp chuột vào mục “ Save Search” (Lưu giữ Tìm kiếm). Đặt tên cho việc ấn phẩm tìm kiếm của bạn, chọn để việc tìm kiếm này hoạt động theo hàng tuần hoặc hàng tháng. Bạn sẽ nhận được email khi thư viện để những ấn phẩm mới vào bộ sưu tập mà đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của bạn.

Lưu trữ thông tin về những ấn phẩm đã mượn

Tham gia vào dịch vụ này để lưu lại thông tin những ấn phẩm bạn đã mượn. Những ấn phẩm này sẽ hiển thị trong mục Lưu trữ thông tin về những ấn phẩm đã mượn ngay khi được trả lại cho thư viện. Xem phần lưu trữ này theo tựa đề, tác giả, ngày mượn, định dạng hoặc thư viện cho mượn. Xóa những tựa đề mà bạn không muốn giữ. Bạn có thể ngưng dịch vụ này vào bất kỳ lúc nào và tất cả những lưu giữ sẽ được xóa đi.

In, email, và lưu giữ danh mục ấn phẩm

Để thêm tựa đề ấn phẩm từ kết quả tìm kiếm của bạn và email, in, hoặc lưu giữ danh mục, nhấp chuột vào mục “ Add to My List” (tạm dịch “ Thêm vào Danh mục của Tôi”) để tạo một “Working List (tạm dịch “ Danh mục Hoạt động”) mà bạn co thể xem lại danh mục này sau. Theo dõi các danh mục của bạn bằng cách xóa những tựa đề, hoặc bằng cách chuyển tựa đề ấn phẩm từ danh mục này đến danh mục khác. Học sinh sinh viên và những nhà nghiên cứu có thể định dạng danh mục của mình bằng thư mục (bibliographies).

Nhắn tin cho một số gọi

Không cần có viết chì hoặc giấy, chỉ cần nhắn tin vào số máy của bạn hoặc cho một người bạn bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng điện thoại di động (cell phone) kế bên thông tin về ấn phẩm. 

Yêu cầu đặt mượn những ấn phẩm bên ngoài hệ thống Thư viện

Nếu bạn không thể tìm được ấn phẩm  mà bạn cần trong danh mục trên mạng thư viện thì bạn có thể yêu cầu đặt mượn (request it) từ một hệ thống thư viện khác hoặc Thư viện chọn mua cho bạn mượn. 

Những Đối tác Văn hóa

Có Thẻ Denver của Em (My Denver Card) tất cả học sinh Denver trong độ tuổi từ 5 đến 18 được vào tự do các trung tâm sinh hoạt văn hóa và  luyện tập thể dục thể thao của Denver (Denver recreation Centers) và thẻ này cũng được sử dụng như thẻ thư viện.