Quy định về Quyền riêng tư

Quy định chung về Quyền riêng tư

Bởi vì quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nên chúng tôi làm tất cả những gì có thể để gìn giữ và tôn trọng thông tin cá nhân của bạn và bảo mật những thông tin này trong hồ sơ thư viện của bạn. Thư viện cố gắng thu thập ít thông tin nhận dạng cá nhân nhất có thể và tránh việc tạo những dữ liệu lưu trữ không cần thiết. Thư viện của chúng tôi không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi pháp luật yêu cầu.

Thư viện thực hiện quy định này theo Luật Colorado 24-90-119: Quyền riêng tư về  Hồ sơ Người tiêu  dùngCRS 24-73-101: Quyền riêng tư về Dữ liệu Người tiêu dùng. Những quy định pháp luật này yêu cầu tất cả các thư viện công cộng trong tiểu bang Colorado phải bảo đảm quyền riêng tư hồ sơ và thông tin cá nhân của người tiêu dùng không bị xâm phạm.

Chúng tôi thu thập thông tin gì và tại sao?

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin cá nhân dưới đây về việc sử dụng các dịch vụ của thư viện:

 • Họ và tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Địa chỉ 
 • Số điện thoại và / hoặc địa chỉ Email
 • Số thẻ  thư viện
 • Những ấn phẩm đang mượn, yêu cầu đặt mượn và các ấn phẩm hiện đang mượn từ hệ thống Liên Thư viện
 • Những khoản phí và tiền trả từ truớc đến nay
 • Thông tin ghi danh các lớp học và sự kiện do thư viện tổ chức
 • Thông tin về nhân khẩu học

Để đảm bảo quyền sử dụng bình đẳng về các tài liệu thông tin công cộng, được chia sẻ, và hạn chế, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đọc xuất trình giấy tờ tùy thân chính thức có dán ảnh khi làm thẻ thư viện. Việc này để bảo đảm là chúng tôi cấp cho mỗi bạn đọc một thẻ thư viện, bảo đảm tính xác thực về thông tin trong thẻ thư viện và thực hiện dịch vụ mượn trả với đúng bạn đọc. Chúng tôi có thể thu thập những thông tin và nhân khẩu học để chúng tôi có thể đánh giá mức độ chúng tôi đang phục vụ công bằng cho toàn thể cộng đồng Denver.

Ai có quyền vào xem các thông tin lưu trữ trong thẻ thư viện của  bạn đọc?

Tất cả các hồ sơ của bạn đọc đều được bảo mật. Chúng tôi chỉ có thể tiết lộ hồ sơ của ban đọc cho:

 • Nhân viên thư viện thực hiện nhiệm vụ của mình.
 • Chủ thẻ thư viện, ngay khi xuất trình thẻ thư viện hoặc giấy tờ tùy thân chính thức có dán hình. Bất kỳ người nào có thẻ thư viện hiện hữu  hoặc số thẻ thư viện, đều được xem là người đứng tên thẻ thư viện hoặc được nguời chủ thẻ thư viện cho phép xem thông tin trong thẻ thư viện. Luôn nhớ chắc là báo cho thư viện biết ngay lập tức khi thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp và chỉ chia sẻ số thẻ thư viện của bạn với những người bạn tin cậy.
 • Cơ quan Thực thi Pháp luật theo lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa.

Nếu quên mang theo thẻ thư viện thì bạn vẫn có thể mượn được ấn phẩm  lấy lại thông tin trong thẻ thư viện của bạn bằng cách xuất trình giấy tờ thùy thân.

Những ấn phẩm đặt mượn chỉ có thể cho bạn mượn mà thôi. Nếu bạn muốn nhờ một người bạn hoặc người nhà đến nhận ấn phẩm dùm thì hãy nhớ đưa thẻ thư viện của bạn cho nguời bạn nhờ. Bạn có thể gọi đến thư viện chi nhánh gần nơi cư ngụ hoặc vào xem Thẻ thư viện của tôi trên trang mạng của thư viện để biết thông tin chi tiết về những ấn phẩm đặt mượn bằng cách nhập vào thẻ thư viện và năm sinh (mật khẩu) của bạn.

Bạn có thể nhờ người khác trả dùm phí cho bạn, nhưng thông tin cụ thể về những gì được lưu trong thẻ thư viện của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai ngoại trừ bạn.

Hồ sơ thông tin của thiếu nhi  sử dụng dịch vụ thư viện cũng được gìn giữ như hồ sơ thông tin của nguời lớn. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh sử dụng thẻ thư viện của con mình khi mượn ấn phẩm, gia hạn hoặc trả phí cho các ấn phẩm con mình làm thất lạc. 

Tài liệu của Thư viện và Lưu trữ những ấn phẩm đã mượn của Thư viện

Thư viện không lưu trữ thông tin về những ấn phẩm bạn đã mượn của thư viện ngoài trừ những trường hợp cần cho công việc của thư viện. Thư viện chỉ lưu trữ những thông tin này nếu bạn chọn tính năng Lưu giữ những ấn phẩm trong hồ sơ thẻ thư viện của bạn trên mạng. Ngay sau khi bạn đã trả ấn phẩm lại cho thư viện thì những thông tin về ấn phẩm này sẽ được xóa ra khỏi hồ sơ thẻ thư viện của bạn. 

Thư viện sử dụng công nghệ nhận dạng nhận dạng ấn phẩm trong hệ thống (Radio Frequency Identification - RFID) để thực hiện tính năng cho bạn đọc mượn ấn phẩm và để lưu giữ hồ sơ về bộ sưu tập của thư viện, đồng thời  gìn giữ bộ sưu tập khỏi bị đánh cắp. Mỗi ấn phẩm đều được gắn thẻ RFID có số mã vạch duy nhất cho ấn phẩm đó. Thẻ này không lưu giữ những thông tin mượn trả hoặc thông tin cá nhân của bạn đọc.

Bảo đảm An toàn  Mạng và Dữ liệu

Thư viện cam kết bảo mật dữ liệu và gìn giữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn đọc an toàn. Thư viện giám sát hoạt động trên mạng để xác định những nỗ lực xâm nhập mạng  trái phép nhằm tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc gây thiệt hại. Thư viện vận hành các mạng dữ liệu an toàn bằng cách sử dụng các biện pháp phòng ngừa bằng phần cứng và phần mềm bảo mật theo tiêu chuẩn trong ngành thư viện và tuân theo các tiêu chuẩn và khuôn khổ về An toàn Thông tin được công nhận. Chỉ những cá nhân được ủy quyền mới có quyền vào xem thông tin do bạn đọc của thư viện chúng tôi cung cấp.

Máy vi tính công cộng và mạng không dây

Thư viện không lưu giữ dữ liệu thông tin về các hoạt động của bạn trên bất kỳ máy vi tính công cộng nào hoặc trên mạng không dây của chúng tôi. Mọi dữ liệu thông tin về các trang web bạn vào xem và các hoạt động trên máy vi tính công cộng của chúng tôi sẽ được xóa khi bạn thoát ra khỏi máy vi tính. Thông tin về việc đặt trước máy vi tính công cộng của bạn (số thẻ thư viện, số máy vi tính, thời gian đặt trước, các tài liệu in ấn đã gửi và thời gian bạn dùng máy vi tính) sẽ được xóa sau 24 giờ. Thư viện không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân nào khi bạn sử dụng mạng không dây công cộng của thư viện để kết nối thiết bị của bạn với internet.

Camera giám sát

Nhiều thư viện của chúng tôi có camera giám sát bên ngoài và / hoặc bên trong thư viện và một số Nhân viên An ninh Thư viện có thể đeo camera trên người để có thể ghi lại các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn bạn đọc và những trường hợp khác khi việc ghi âm có thể có giá trị sử dụng làm bằng chứng. Những đoạn ghi hình (video) có thể được lưu trữ trong tối đa là 21 ngày.

Việc phổ biến  bất kỳ những đoạn ghi hình (video) từ camera giám sát hoặc camera gắn trên người phải được sự chấp thuận của Trưởng phòng An ninh hoặc Giám đốc Tài chính, Cơ sở vật chất, và An ninh. Những đoan ghi hình bên trong thư viện chỉ sẽ được chia sẻ theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi cần thiết cho hoạt động chính đáng của Thư viện. Những đoạn ghi hình bên ngoài  thư viện mà không hiển thị bất kỳ bạn đọc nào  hoặc việc sử dụng thư viện nào chỉ có thể được chia sẻ theo quyết định của Trưởng phòng An ninh hoặc Giám đốc Tài chính, Cơ sở vật chất ,và An ninh.

Trang web của Thư viện

Thông tin nào được thu thập khi bạn dùng trang web của thư viện?

Những thông tin do trang web của thư viện thu thập có thể gồm có:

 • URL (tạm dịch : địa chỉ/đường dẫn đến trang web) của trang web bạn đã vào xem  trước đó đến trang web của thư viện
 • Tên miền và / hoặc địa chỉ IP (các số tự động được cấp  cho máy vi tính của bạn bất cứ khi nào bạn kết nối với internet)
 • Brower version (phiên bản trình duyệt: một ứng dụng phần mềm) bạn đang sử dụng để vào trang web
 • Loại và ngôn ngữ phần cứng và phần mềm
 • Dữ liệu cookie
 • Ngày và giờ yêu cầu
 • Dữ liệu nhân khẩu học, Dữ liệu giao tiếp
 • Lượt xem trang, dữ liệu nhấp chuột và luồng điều hướng

Ẩn danh IP được bật trên tất cả các phần mềm theo dõi trang web trên các trang web của chúng tôi, bao gồm cả danh mục của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã cài đặt và định cấu hình phần mềm trên các trang web của mình nhằm hỗ trợ tính năng “DoNotTrack” (tạm dịch: không theo dõi) có sẵn trong hầu hết các trình duyệt web đang được sử dụng hiện nay. Điều này giúp cho bạn đọc của chúng tôi được an toàn vì những dữ liệu thông tin  thư viện không được phần mềm chuyển qua.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Security)

Các trang web của thư viện được mã hóa bằng HTTPS. Tất cả thông tin liên lạc giữa trình duyệt của bạn và trang web thư viện là riêng tư. Thông tin trong thẻ thư viện  của bạn và những thông tin bạn tìm kiếm trong danh mục cũng được mã hóa.

Cookies tin học

Một số ứng dụng của thư viện sử dụng các tệp nhỏ được gọi là “cookie”. Cookie được một trang web tạo ra và được trình duyệt của bạn lưu lại mỗi khi vào xem một trang web cụ thể đó. Cookie được lưu trữ trên máy vi  tính của bạn và có thể truyền những thông tin cá nhân. Cookie được sử dụng để ghi nhớ thông tin về sở thích và được điều chỉnh theo nhu cầu của người sử dụng trên các trang bạn vào xem. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie, tắt cookie và xóa cookie khỏi ổ cứng của mình bằng cách làm theo các hướng dẫn do trình duyệt của bạn cung cấp. Một số dịch vụ của bên thứ ba có thể không vận hành nếu cookie bị tắt.

Trang web không phải của thư viện

Các trang web không phải của thư viện có thể được liên kết thông qua trang web của thư viện và có thể không tuân theo các quy định về quyền riêng tư (chính sách bảo mật) giống như của thư viện. Bạn đọc vào các trang web như vậy nên xem kỹ các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web đó và thận trọng khi cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân mà không hiểu rõ về việc thông tin sẽ được sử dụng như thế nào.

Nhà cung cấp bên thứ 3

Thư viện có một số dịch vụ trực tuyến được những nhà cung cấp bên thứ ba phục vụ . Các nhà cung cấp này có chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ của riêng mình và  không tuân theo các chính sách bảo mật hoặc điều khoản dịch vụ của thư viện.

Thư viện hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba để cung cấp những chương trình học tập trực tuyến, bộ sưu tập kỹ thuật số, nội dung phim, nhạc  trực tuyến, phân tích và   nhiều hơn thế nữa. Khi bạn rời khỏi trang web của thư viện, sự giao tiếp của bạn với các hệ thống này sẽ được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật của những hệ thống này. Một số nhà cung cấp này có thể thu thập và chia sẻ thông tin bạn cung cấp cho hệ thống  hoặc yêu cầu bạn tạo hồ sơ (account) cá nhân để sử dụng dịch vụ  do những hệ thống này cung cấp. Xem lại tuyên bố quy định về quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp để tìm hiểu thêm về dữ liệu của bạn được những hệ thống này theo dõi, lưu trữ và sử dụng như thế nào .

Thông tin được cập nhật lần cuối vào ngày 21 tháng 10 năm 2021.