Quy định về việc sử dụng máy vi tính & Internet

Sử dụng Máy vi tính & Internet tại Thư viện Công cộng Denver

Thư viện Công cộng Denver có máy vi tính công cộng và Internet cho tất cả bạn đọc sử dụng. Mục đích của chúng tôi là mang đến một môi trường thoải mái và thân thiện cho tất cả mọi người.Trên Internet có nhiều tài liệu và ý kiến từ nhiều quan điểm khác nhau. Không phải tất cả các nguồn tài liệu đều cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất, và một số thông tin có thể được xem là xúc phạm hoặc không phù hợp đối với một số người.

Mặc dù Thư viện Công cộng Denver nhạy cảm với những lo ngại của người sử dụng về nội dung trên Internet, nhưng không một ai, kể cả Thư viện, có thể kiểm soát được thông tin đăng tải trên đó. Mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về việc sử dụng Internet thích hợp của mình nơi công cộng. Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp chịu trách nhiệm về những nội dung mà con em mình đọc hoặc xem trên Internet.

Bộ lọc nội dung trên Internet

Thư viện Công cộng Denver tuân thủ luật tiểu bang và liên bang,  quy định về việc sử dụng phần mềm lọc (filtering software) nội dung trên Internet tại  thư viện công cộng. Chúng tôi sử dụng những phần mền này để chặn những hình ảnh mô tả khiêu dâm, thô thiển và khiêu dâm trẻ em. Không có phần mềm lọc nào là hoàn toàn chính xác. Các bộ lọc có thể ngăn chặn những tài liệu được xem là phù hợp trong thư viện công cộng hoặc các phần mền lọc này có thể không chặn được việc vào xem những tài liệu bất hợp pháp hay bị phản đối.

Bạn đọc có thể gửi yêu cầu chặn hoặc mở lại một trang web cụ thể đến info@denverlibrary.org. Thư viện Công cộng Denver sẽ trả lời các câu hỏi và lo ngại về độ chính xác của bộ lọc bằng cách liên lạc với nhà cung cấp phần mềm lọc để làm cho sản phẩm được tốt  hơn.

Bảo mật và Quyền riêng tư

Thư viện Công cộng Denver tuân theo luật tiểu bang và liên bang về quyền riêng tư đối với dữ liệu lưu trữ (records) và thông tin của người sử dụng thư viện.

Theo thông lệ bình thường của mình, Thư viện không lưu lại bất kỳ dữ liệu nào, bao gồm các trang web đã vào xem, mật khẩu, số thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà người sử dụng đã nhập vào trong lúc sử dụng Internet.

Thông lệ của Thư viện Công cộng Denver là xóa tất cả dữ liệu lưu trữ (records) mà người dùng máy vi tính sử dụng, ngoại trừ những dữ liệu lưu trữ cần thiết cho việc điều hành hoạt động của thư viện.  Chỉ khi nào luật pháp yêu cầu thì Thư viện mới phổ biến những dữ liệu lưu trữ này, bao gồm những dữ liệu lưu trữ  liên quan đến việc sử dụng Internet.

Trách nhiệm của người sử dụng

Để cam đoan là mang đến một  trải nghiệm tích cực cho mọi người đến sử dụng thư viện, chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người sử dụng máy vi tính và Internet thực hiện những điều như sau:

  • Chỉ sử dụng máy vi tính cho những mục đích hợp pháp.
  • Tránh đọc những tài liệu hoặc xem những hình ảnh khiêu dâm mà theo tiêu chuẩn cộng đồng thời đương đại được xem là khiếm nhã về tình dục.
  • Sử dụng máy vi tính theo giới hạn thời gian quy định. 
  • Sử dụng màn hình che những nội dung mang tính riêng tư nếu nhân viên yêu cầu.
  • Tránh làm hư hoặc thay đổi thiết bị, hệ thống hoặc phần mềm máy vi tính.

Vi phạm Quy định về việc sử dụng máy vi tính và Internet của Thư viện được xem như vi phạm Quy định Sử dụng của Thư viện.

Quy định này đã được Ủy ban Thư viện Công cộng Denver thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2019.

Hãy ghé vào trang Máy vi tính & Thiết bị của chúng tôi để biết thêm thông tin về nguồn tài liệu về những dịch vụ điện tử, in ấn, gửi fax, scan, và Internet có tại Thư viện Công cộng Denver.