Tạm khóa thẻ & Các loại phí

Tạm khóa thẻ do trả trễ

Hãy tránh việc trả ấn phẩm trễ. Hãy dùng tính năng Thẻ Thư viện của tôi (My Account) để ghi danh nhận được thông báo qua tin nhắn hoặc email và sẽ được nhắc một ngày truớc khi ấn phẩm đến ngày trả. 

Vui lòng trả ấn phẩm trước hoặc ngay ngày đến hạn. Đây không chỉ là một việc làm đúng mà còn là cách hoạt động của thư viện.

Mặc dù Thư viện Công cộng Denver không tính phí trả trễ, nhưng việc sử dụng thẻ thư viện bạn đọc sẽ tạm thời bị khóa lại và không được muợn ấn phẩm vào ngày trễ hạn thứ 14. Vui lòng trả các ấn phẩm bị trễ ngay để tiếp tục quyền được muợn. Những ấn phẩm bị hư hoặc thất lạc sẽ chịu phí bồi thuờng.

Ấn phẩm bị mất

Ấn phẩm trả trễ đến ngày thứ 28 sẽ được xem như bị mất và bạn đọc sẽ chịu phí bồi thường tính trong tài khoản thẻ thư viện của mình. Nếu bạn vẫn còn giữ ấn phẩm này thì hãy trả lại ngay để không phải chịu bồi thường.

Nếu bạn làm mất ấn phẩm thì sẽ chịu trách nhiệm trả phí  bồi thường. Thư viện không nhận những ấn phẩm bồi thường của bạn đọc thay cho những ấn phẩm đã mượn bị hư hoặc bị mất. Xin vui lòng xem chắc là ấn phẩm thật sự đã bị mất truớc khi bạn trả phí bồi thường, vì chúng tôi không thể hoàn lại phí này.

Ấn phẩm bị hư

Ấn phẩm mượn của thư viện phải được trả lại trong tình trạng tốt như lúc muợn. Bạn đọc sẽ chịu  phí bồi thuờng, tính trong tài khoản thẻ thư viện của mình cho các ẩn phẩm trả lại bị hư. Việc hư hỏng ấn phẩm bao gồm và không giới hạn trong những trường hợp sau:

  • Bị thấm nước
  • Hộp đựng phim, truyện đọc, nhạc bị vỡ hoặc bìa trang sách, báo, và tạp chí bị rách hoặc bị cháy xém
  • Thẻ nhận dạng, mã vạch, nhãn ấn phẩm bị tháo bỏ
  • Bị dơ, cát, thức ăn hoặc dính những loại chất khác
  • Dòng chữ trên trang sách bị gạch dưới hoặc bị tô đậm bằng viết dạ quang
  • Bị ám khói hoặc dính đồ thừa
  • Có rệp và các loại côn trùng khác

Ấn phẩm trả lại không đủ bộ

Bạn đọc có trách nhiệm xem kỹ lại đầy đủ tất cả các đĩa phim , đĩa truyện đọc, và đĩa nhạc trong hộp truớc khi muợn và trả. Nếu trả còn thiếu đĩa thì chúng tôi sẽ cố gắng báo cho bạn biết. Xin vui lòng trả  lại cho thư viện các đĩa còn trả thiếu càng sớm càng tốt để không phải chịu phí bồi thuờng.

Tạm khóa thẻ

Bạn đọc không thể muợn hoặc gia hạn ấn phẩm nếu như : số phí tổng cộng trong  tài khoản thẻ thư viện của mình từ $ 5 trở lên, có các ấn phẩm mượn quá hạn, tài khoản thẻ thư viện của bạn trong tình trạng “thu phí” (collections), hoặc bạn cung cấp địa chỉ  và/hoặc số điện thoại không đúng về thông tin trong thẻ thư viện của mình.

Các tài khoản trong thẻ thư viện có phí tổng cộng từ $25 trở lên có thể sẽ được chuyển đến cơ quan thu phí (collection agency) để giải quyết tiếp. Một mức phí $10 sẽ được tính vào tài khoản thẻ thư viện của bạn để chịu dịch vụ thu phí.

Ấn phẩm mượn từ Hệ thống Thư viện Tiểu Bang (Prospector)

Xin vui lòng giữ tờ đánh dấu trang sách đang đọc (Prospector bookmark) kèm theo các ấn phẩm mượn từ Hệ thống Thư viện Tiểu bang. Lưu ý: phải trả lại các ấn phẩm thuộc loại này cho Thư viện Công cộng Denver. Phí bồi thường cho ấn phẩm bị mất/hư là $45.

Phí mượn đăc biệt

Một số ấn phẩm mượn từ Hệ thống Thư viện Thế giới (Interlibrary Loan) có tính phí mượn. Mức phí này tùy thuộc vào thư viện cho mượn và phải được sự đồng ý của bạn đọc truớc khi yêu cầu đặt muợn ở thư viện cho mượn. Bạn đọc phải trả phí mượn đặt biệt này lúc nhận ấn phẩm.

Thông tin về việc trả phí

Phí có thể được thanh toán tại bất kỳ thư viện nào thuộc Thư viện Công cộng Denver. Chúng tôi nhận thanh toán bằng tiền mặt, ngân phiếu (check) (trả cho Manager of Finance), và thẻ tín dụng (MasterCard, Discover hoặc VISA). Ngân phiếu (check)  cũng có thể được gửi qua đường bưu điện đến bất kỳ thư viện nào, người nhận là the Circulation Department. Tại thời điểm này, chưa thanh toán phí qua mạng hoặc qua điện thoại được.