Thực phẩm Bổ dưỡng Dành cho Trẻ em Denver: Chương trình Phân phát Thực phẩm và Thức ăn nhẹ.

Thư viện Công cộng Denver đã nhận được tiền trợ cấp cho Chương trình Phân phát Thực phẩm Bổ dưỡng cho Trẻ em Denver (gọi tắt bằng tiếng Anh là HFDK - Healthy Food for Denver’s Kids). Tiền trợ cấp này do Sở Y tế Công cộng và Môi trường  Thành phố và Hạt Denver (gọi tắt bằng tiếng Anh là DDPHE - Denver Department of Public Health & Environment) phân bổ, nhằm cung cấp thực phẩm bổ dưỡng và dạy cho các em những kiến thức về thực phẩm.

15 thư viện đang phân phát thức ăn nhẹ bổ dưỡng cho các em từ 18 tuổi trở xuống.   Để biết về giờ phân phát thức ăn nhẹ, hãy liên lạc bất cứ một trong những thư viện dưới đây: 

Chúng tôi đang phân phát thực phẩm bổ dưỡng, có đầy đủ các loại trái cây, rau quả tươi, đồ hộp và đồ khô cho các hộ gia đình có các cháu từ 18 tuổi trở xuống, mỗi hộ một thùng. Hợp tác với các chuyên gia thực phẩm do cộng đồng địa phương dẫn đầu, GrowHaus, chúng tôi cố gắng kết nối các gia đình với thực phẩm lành mạnh hai tháng một lần. Hãy liên lạc với những thư viện dưới đây để biết thêm thông tin.  

Để biết thêm thông tin về chương trình trợ cấp này bằng tiếng Anh, hãy vào trang mạng của HFDK tại https://bit.ly/3ojvQd2.

Được biên soạn vào ngày