Healthy Food for Denver's Kids: Snack and Food Box Programs

The Denver Public Library is a recipient of the Healthy Food for Denver's Kids (HFDK) grant for 2022-2023. The grant, launched by the Denver Department of Public Health & Environment (DDPHE), aims to support healthy food access and food based education for youth.

We are distributing healthy food boxes full of fresh produce and pantry items for households with youth 18 and under. For more information contact any of the following branch locations:

This year, 12 locations are also distributing healthy snacks to youth 18 and under through July 2023. In addition, this grant will help us provide employment for teens at these locations. For snack distribution hours, contact any of these branch locations:

For more information about the grant visit the HFDK site.

Alimentos saludables para los niños y jóvenes de Denver: Programas de refrigerios y cajas de alimentos

La Biblioteca Pública de Denver es recipiente de la subvención Healthy Food for Denver's Kids (HFDK) para el año escolar 2022-2023. La subvención, lanzada por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver (DDPHE), tiene como objetivo apoyar el acceso a alimentos saludables y proporcionar educación nutricional para los niños y jóvenes.

Estamos distribuyendo cajas de alimentos saludables con productos frescos y artículos de despensa para los hogares con niños y jóvenes de hasta 18 años. Para mas información llame a cualquiera de las siguientes sucursales:

Además, este año y hasta julio de 2023 hay 10 sucursales que también están distribuyendo refrigerios saludables para niños y jóvenes de hasta 18 años. Esta subvención, a su vez, nos permite contratar adolescentes en estas sucursales. Para conocer las horas de distribución, llame a cualquiera de estas sucursales: 

Para más información sobre esta subvención, visite el sitio web de HFDK.

Thực phẩm Bổ dưỡng Dành cho Trẻ em Denver: Chương trình Phân phát Thực phẩm và Thức ăn nhẹ.

Một lần nữa, Thư viện Công cộng Denver đã nhận được tiền trợ cấp cho Chương trình Phân phát Thực phẩm Bổ dưỡng cho Trẻ em Denver trong năm 2021-2022 (gọi tắt bằng tiếng Anh là HFDK - Healthy Food for Denver’s Kids). Tiền trợ cấp này do Sở Y tế Công cộng và Môi trường  Thành phố và Hạt Denver (gọi tắt bằng tiếng Anh là DDPHE - Denver Department of Public Health & Environment) phân bổ, nhằm cung cấp thực phẩm bổ dưỡng và dạy cho các em những kiến thức về thực phẩm.

Chúng tôi đang phân phát thực phẩm bổ dưỡng, có đầy đủ các loại trái cây, rau quả tươi, đồ hộp và đồ khô cho các hộ gia đình có các cháu từ 18 tuổi trở xuống, mỗi hộ một thùng. Thực phẩm sẽ được phân phát ngày thứ tư hàng tuần và cho đến khi hết đồ. Hãy liên lạc với những thư viện dưới đây để biết thêm thông tin.  

Trong năm 2023 này, 10 thư viện cũng đang phân phát thức ăn nhẹ bổ dưỡng cho các em từ 18 tuổi trở xuống cho đến hết tháng 7.  Ngoài ra, số tiền trợ cấp này sẽ giúp chúng tôi tạo việc làm cho các em thiếu niên tại những thư viện này. Để biết về giờ phân phát thức ăn nhẹ, hãy liên lạc bất cứ một trong những thư viện dưới đây: 

Chương trình Thực phẩm Bổ dưỡng cho Trẻ em Denver (The Healthy Foods for Denver Kids’ - HFDK) đã phân bổ số tiền trợ cấp gần đến 18 triệu Mỹ-kim nhằm cung cấp thực phẩm và giáo dục trẻ em Denver về thực phẩm và dinh dưỡng. Qua hai đợt cạnh tranh xin trợ cấp, số tiền này đã được phân bổ cho các tổ chức bất vụ lợi và các cơ quan công quyền tại địa phương, trong đó có Học Khu Công Lập Denver (gọi tắt bằng tiếng Anh là DPS - Denver Public Schools). Đây là những tổ chức đi đầu trong các chương trình thực phẩm dựa vào cộng đồng. Ngoài ra, còn có một đợt trợ cấp đặc biệt để cứu đói khẩn thiết vì đại dịch COVID-19 trong năm 2020 với những khoản tiền nhỏ 10 ngàn Mỹ-kim hoặc ít hơn. Sở Y tế Công cộng và Môi trường Thành phố và Hạt Denver (DDPHE) yêu cầu có các đề xuất nhằm làm thế nào để tạo điều kiện tốt nhất cho các em có được thực phẩm bổ dưỡng và giáo dục các em về thực phẩm cùng các kỹ năng về nấu ăn và trồng vườn. 

Để biết thêm  thông tin về chương trình trợ cấp này bằng tiếng Anh, hãy vào trang mạng của HFDK tại https://bit.ly/3ojvQd2.

 

Written by yduarte on December 24, 2021