Hãy hỏi chúng tôi

Thông tin

Về thông tin và tham khảo: 720-865-111

Chủ nhật,12 trưa-5 giờ chiều, thứ hai,1 giờ trưa -6 giờ tối, thứ ba-năm,10 giờ sáng-6 giờ tối, thứ sáu-bảy, 1-5 giờ chiều

Hãy email cho chúng tôi

Gửi câu hỏi và ý kiến đóng góp cho Thư viện Công cộng Denver

Những số hữu ích khác

Thư viện Trung tâm: 720-865-1111

Thư viện Thiếu nhi: 720-865-1306

Phòng Máy vi tính Cộng đồng: 720-865-1706

Muợn ấn phẩm từ hệ thống Thư viện Thế giới (Interlibrary Loan): 720-865-1718

Muợn trả: gia hạn, trễ hạn, đặt mượn 720-865-1111 hoặc gọi bất kỳ thư viện nào trong giờ mở cửa.

Thư viện lưu động: 720-865-1114

Phòng Lịch sử Miền Tây Hoa Kỳ và Gia phả: 720-865-1821

Bộ phận An ninh/ Đồ thất lạc

Số điện thoại chi nhánh, địa chỉ, và giờ mở cửa