Số lượng ấn phẩm được mượn & gia hạn

Các ấn phẩm đang mượn sẽ được tự động gia hạn đến 3 lần nếu không có bạn đọc khác đặt mượn. Hãy ghi danh nhận thông báo bằng email hoặc tin nhắn để được nhắc về các ấn phẩm sắp đến hạn phải trả và các ấn phẩm đang mượn được gia hạn.Hãy gia hạn trên mạng các ấn phẩm bạn đang mượn bằng cách sử dụng tính năng Thẻ Thư viện của tôi (My Account) hoặc gọi số 720-865-1111 trong giờ thư viện mở cửa bình thường. Không gia hạn được các ấn phẩm đã có bạn đọc khác đặt mượn.

Bạn đọc có thẻ thư viện chính thức có thể mượn đến 100 ấn phẩm một lần trong thẻ của mình. 
Bạn đọc có thẻ thư viện tạm thời chỉ mượn được 3 ấn phẩm một lần trong thẻ của mình.

Thời gian muợn 

3 tuần: Sách, sách điện tử (eBooks), sách nghe đọc, sách nghe đọc điện tử (audio ebooks) , tất cả các ấn phẩm dành cho bạn đọc trẻ, phim DVD đĩa thuờng và đĩa BluRay dài hơn 4 giờ

1 tuần: Đĩa nhạc, tạp chí, phim DVD đĩa thường và đĩa BluRay dài 4 giờ hoặc ngắn hơn

Sách, Sách nghe đọc

 • Thời gian mượn: 3 tuần
 • Gia hạn 3 lần nếu như không có bạn đọc khác đặt mượn
 • Mượn đến 100 sách hoặc sách nghe đọc

Tạp chí

 • Thời gian mượn : 1 tuần cho tạp chí người lớn và 3 tuần cho tạp chí thiếu nhi
 • Không gia hạn
 • Mượn đến 100 tạp chí

Phim DVD thường và Blu-Ray - Dài 4 giờ hoặc ngắn hơn

 • Thời gian mượn : 1 tuần cho phim người lớn và 3 tuần cho phim thiếu nhi
 • Gia hạn 3 lần nếu như không có bạn đọc khác đặt mượn
 • Không gia hạn đối với các tựa phim có dán nhãn  “Ngày may mắn (Lucky Day)”
 • Một lần mượn tổng cộng 50 đĩa các loại gộp lại: đĩa  thường, đĩa Blu-Ray và đĩa nhạc

DVD thường và Blu-Ray - Dài hơn 4 giờ

 • Thời gian mượn: 3 tuần
 • Gia hạn 3 lần nếu như không có bạn đọc khác đặt mượn
 • Một lần mượn tổng cộng 50 đĩa các loại đĩa gộp lại: đĩa  thường, đĩa Blu-Ray và đĩa nhạc

Đĩa CD nhạc

 • Thời gian mượn: 1 tuần cho nhạc nguời lớn và 3 tuần cho nhạc  thiếu nhi
 • Gia hạn 3 lần nếu như không có bạn đọc khác đặt mượn
 • Một lần mượn tổng cộng 50  đĩa các loại gộp lại: đĩa thường, đĩa Blu-Ray và đĩa nhạc

Lưu ý: Để đảm bảo quyền bình đẳng trong việc mượn ấn phẩm thư viện, những ấn phẩm đã được gia hạn số lần tối đa cần phải được trả lại cho thư viện để những bạn đọc khác muợn. Bạn đọc vừa mới trả có thể mượn lại ấn phẩm sau 24 giờ nếu chưa có bạn đọc khác đặt mượn.

Ấn phẩm mượn từ Hệ thống Thư viện Tiểu bang (Propsector)

Những ấn phẩm mượn từ các thư viện khác trong Tiểu bang đã được gia hạn và vì vậy sẽ không được gia hạn thêm.

Xin vui lòng giữ tờ đánh dấu trang sách đang đọc (Prospector bookmark) kèm theo các ấn phẩm mượn từ các thư viện khác trong Tiểu bang. Lưu ý: phải trả lại các ấn phẩm thuộc loại này cho Thư viện Công cộng Denver. Phí bồi thường cho ấn phẩm bị mất/hư là $45.

Ấn phẩm mượn từ Hệ thống Thư viện Thế giới (WorldCat Interlibrary Loans)

Hãy Gửi email hoặc gọi (720-865-1718) cho Phòng Đặt mượn/mua Interlibrary Loan trước ngày ấn phẩm hết hạn và chúng tôi sẽ cho bạn biết xem thư viện cho mượn có cho phép gia hạn hay không.

Sách đọc điện tử (eBooks) và Sách nghe đọc điện tử (Audio eBooks) có thể tải xuống từ ứng dụng Overdrive

 • Thời gian mượn: 7, 14 hoặc 21 ngày (tùy theo bạn đọc chọn lựa)
 • Ba ngày truớc khi ấn phẩm hết hạn, bạn đọc có thể lựa chọn thời gian gia hạn nếu như không có bạn đọc khác đặt mượn
 • Tự động trả lại khi ấn phẩm đã hết hạn
 • Một lần mượn được 20 ấn phẩm trên ứng dụng Overdrive của bạn 
 • Một lần được đặt mượn 15 ấn phẩm trên ứng dụng Overdrive của bạn

Xem phim trên mạng từ ứng dụng Kanopy

 • 8 vé chơi mỗi tháng và vé không được chuyển sang tháng tiếp theo
 • PPU thông thường (trả tiền cho mỗi lần sử dụng): $2 mỗi lần chơi, 2 vé
 • Studio lớn: $4 mỗi lần chơi, 4 vé
 • Kanopy Kids: đăng ký hàng năm, 0 vé
 • Phim ngắn (các tựa phim đơn có thời lượng chiếu từ 30 phút trở xuống): 1 USD mỗi lần phát, 1 vé
 • Nội dung nhiều tập có thể sử dụng được (bao gồm The Great Courses): giá cả, vé và thời gian xem thay đổi dựa trên tổng thời gian chạy:
  • 2 giờ trở xuống: 2 vé, 3 ngày
  • 2-4 giờ: 3 vé, 3 ngày
  • 4-6 tiếng: 4 vé, 7 ngày
  • Trên 6 giờ: 5 vé, 14-21 ngày

Thông tin thêm về cách thức hoạt động của vé.

Bạn đọc có thể tìm thông tin về việc Đặt mượn và Số lượng Giới hạn Đặt mượn tại  trang Theo dõi Thẻ Thư viện của tôi.