Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dịch thuật

Nội dung trên trang này có bản gốc bằng tiếng Anh và được dịch bằng hai cách:

  1. Do máy dịch/tự động: Nội dung được dịch bằng cách sử dụng công cụ dịch của bên thứ ba, GTranslate, sử dụng công cụ dịch của Google. Điều này được hiển thị qua tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dịch thuật ở đầu trang web.
  2. Do nguời dịch: Một số trang chọn lọc do nhân viên thư viện và/hoặc dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp duyệt lại. Những trang này sẽ không hiển thị tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dịch thuật ở đầu trang web. 
     

Thư viện Công cộng Denver cam kết luôn luôn dịch chính xác các nội dung và thông tin trên trang web này. Tuy nhiên, nếu bạn thấy nội dung nào đuợc dịch trên trang web này có thể được dịch tốt hơn thì vui lòng gửi cho chúng tôi Phiếu góp ý về dịch thuật.

Trang mạng “denverlibrary.org” của chúng tôi hiện đang có nội dung dịch bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Trong tương lai, chúng tôi sẽ có thêm những ngôn ngữ khác.