Gửi câu hỏi và ý kiến đóng góp cho Thư viện Công cộng Denver

Chúng tôi có thể giúp về:

  • Các câu hỏi về thẻ thư viện (vui lòng cho biết số thẻ của bạn)
  • Các câu hỏi ngắn gọn,cụ thể và các yêu cầu về đặt mượn sách/phim DVD
  • Giới thiệu về các nguồn tài liệu thông tin đối với những câu hỏi thiên về nghiên cứu nhiều hơn 
  • Những câu hỏi về nhạc và phim tải từ trên mạng

Thông thuờng, chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bạn trong vòng 2 ngày. Những câu hỏi dành cho Phòng Lịch sử Miền Tây Hoa Kỳ/Gia phả có thể mất từ 2 đến 4 tuần lễ để trả lời.