Thực phẩm Bổ dưỡng Dành cho Trẻ em Denver: Chương trình Phân phát Thực phẩm và Thức ăn nhẹ.

Thư viện Công cộng Denver đã nhận được tiền trợ cấp cho Chương trình Phân phát Thực phẩm Bổ dưỡng cho Trẻ em Denver trong năm 2022-2023 (gọi tắt bằng tiếng Anh là HFDK - Healthy Food for Denver’s Kids). Tiền trợ cấp này do Sở Y tế Công cộng và Môi trường  Thành phố và Hạt Denver (gọi tắt bằng tiếng Anh là DDPHE - Denver Department of Public Health & Environment) phân bổ, nhằm cung cấp thực phẩm bổ dưỡng và dạy cho các em những kiến thức về thực phẩm.

Chúng tôi đang phân phát thực phẩm bổ dưỡng, có đầy đủ các loại trái cây, rau quả tươi, đồ hộp và đồ khô cho các hộ gia đình có các cháu từ 18 tuổi trở xuống, mỗi hộ một thùng. Thực phẩm sẽ được phân phát ngày thứ tư hàng tuần và cho đến khi hết đồ. Hãy liên lạc với những thư viện dưới đây để biết thêm thông tin.  

Trong năm 2023 này, 14 thư viện cũng đang phân phát thức ăn nhẹ bổ dưỡng cho các em từ 18 tuổi trở xuống cho đến hết tháng 7.  Ngoài ra, số tiền trợ cấp này sẽ giúp chúng tôi tạo việc làm cho các em thiếu niên tại những thư viện này. Để biết về giờ phân phát thức ăn nhẹ, hãy liên lạc bất cứ một trong những thư viện dưới đây: 

Để biết thêm thông tin về chương trình trợ cấp này bằng tiếng Anh, hãy vào trang mạng của HFDK tại https://bit.ly/3ojvQd2.

Được biên soạn vào ngày 25 tháng 1, 2023