Thư Viện Công Cộng Denver (DPL) lên án các hành động bạo lực đối với thành viên của các cộng đồng Người Châu Á và Người Đảo Thái Bình Dương của chúng ta

Kính gửi Cộng Đồng Thư Viện,

Thư Viện Công Cộng Denver kiên quyết lên án các hành vi bạo lực ngày càng gia tăng đối với thành viên của các cộng đồng Người Châu Á và Người ĐảoThái Bình Dương của chúng ta trên toàn quốc. Đối với các thành viên cộng đồng Người Châu Á và Người Đảo Thái Bình Dương của chúng ta, chúng tôi nhận thấy sự thù ghét và bạo lực mà cộng đồng quý vị đang phải đối mặt và sẽ sát cánh cùng quý vị. Chúng tôi đồng cảm với những người sống sót, nạn nhân và gia đình của họ sau hậu quả của một sự kiện kinh hoàng khác.

Các sự kiện trong tuần này ở Georgia là đỉnh điểm của các hành vi bạo lực liên tục xảy đến đối với cộng đồng Người Châu Á và Người ĐảoThái Bình Dương trong năm qua. Họ cũng phản ánh nạn bạo lực mà các cộng đồng này đã phải chịu đựng ở tất cả các giai đoạn trong lịch sử nước Mỹ, bao gồm cả lịch sử của địa phương chúng ta tại Denver. Mặc dù các sự kiện của tuần này không được phân loại là tội ác vì thù ghét, nhưng chúng tôi phải tìm hiểu sâu hơn để hiểu được nguyên nhân đằng sau sự phân biệt chủng tộc và bài ngoại đã dẫn chúng ta đến tình trạng hiện nay. Những hành động bạo lực này có nguồn gốc từ phân biệt đối xử và ưu thế của người da trắng. Chúng tôi lên án tất cả các hình thức bạo lực chủng tộc và cam kết hỗ trợ những điều cần thiết trong thay đổi văn hóa nhằm chấm dứt tình trạng thù ghét này.

Dưới danh nghĩa tổ chức, chúng tôi có vai trò và trách nhiệm chống lại nạn phân biệt chủng tộc trong cộng đồng của chúng ta. Tầm nhìn của chúng tôi là một cộng đồng vững mạnh, nơi mọi người có thể cùng nhau phát triển. Chúng tôi cam kết tìm hiểu và phát triển trong các vấn đề bình đẳng dân tộc cũng như xem xét vai trò của chúng tôi trong việc duy trì các hệ thống chống bất bình đẳng. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng, khách hàng và các đối tác tham gia cùng chúng tôi trong hành trình này thông qua hành động thiết thực trong đó chúng tôi khuyến khích quý vị chia sẻ thông qua chương trình Cùng APALA Chống Lại Nạn Phân Biệt Chủng Tộc Người Châu Á và Người ĐảoThái Bình Dương của APALA.

Đối với các thành viên cộng đồng Người Châu Á và Người Đảo Thái Bình Dương của chúng ta, chúng tôi cam kết đứng về phía quý vị và hoan nghênh các ý kiến phản hồi gợi ý cách tốt nhất để thực hiện điều đó trong những thời điểm đặc biệt khó khăn này.

Hãy Cùng Đoàn Kết,

Michelle Jeske, Thủ Thư Thành phố

Các nguồn khác:
Trung Tâm Phát Triển Châu Á - Thái Bình Dương
Các phiên họp nhóm trực tuyến do bác sĩ trị liệu dẫn dắt cho Các Cộng Đồng Người Châu Á
Chương trình chống chủ nghĩa bài ngoại trong đại dịch COVID-19 năm 2021 của Hiệp Hội Thủ Thư Người Mỹ Gốc Châu Á - Thái Bình Dương
Nguồn thông tin giúp chống phân biệt chủng tộc và Nguồn Lực Chống Phân Biệt Chủng Tộc đối với Người Châu Á trong Đại Dịch COVID-19 cho Hệ Thống Giáo Dục từ Mầm Non đến Lớp 12 (K-12).