Plaza Immigrant Resources / Plaza recursos para inmigrantes / Plaza Nguồn tài liệu dành cho người nhập cư

Program Description

Event Details

Visit this open community space where immigrants from all over the world connect with resources and meet new people. Whatever you’re doing, we can help! Resources include: English, Citizenship, Crafts, and more!

Visite este espacio comunitario donde inmigrantes de todas partes del mundo se conectan con recursos y conocen gente nueva. ¡Estamos para servirle! ¡Recursos incluyen: Inglés, ciudadanía, manualidades, y más!

Hãy đến thăm nơi sinh hoạt cộng đồng dành tất cả mọi người của chúng tôi, đây là nơi để những người di dân  từ khắp mọi nơi trên thế giới đến gặp gỡ, kết bạn và kế nối với nguồn thông tin và tài liệu, bao gồm: học tiếng Anh, hướng dẫn thi quốc tịch, làm thủ công, giúp các em làm bài tập về nhà, sử dụng máy vi tính, và còn nhiều hơn thế nữa. Bất kỳ bạn cần gì, chúng tôi cũng có thể giúp được!

All virtual programs have automated voice to text captioning available. If the program you are attending is hosted with Google Meet, view these instructions. To request a sign language interpreter or live captions for a program hosted on Zoom or in person, contact SignLanguageServices@denvergov.org or 720-913-8487, with a three (3) business-day notice. For other public accommodation requests/concerns related to a disability, please contact DisabilityAccess@denvergov.org.

Need help getting set up for your meeting?