Plaza Immigrant Resources / Plaza recursos para inmigrantes / Plaza Nguồn tài liệu dành cho người nhập cư

Ideal Ages:

Birth to 99
Please note you are looking at an event that has already happened.

Program Description

Event Details

isit this open community space where immigrants from all over the world connect with resources and meet new people. Whatever you’re doing, we can help! Resources include: English, Citizenship, Crafts, and more!

Visite este espacio comunitario donde inmigrantes de todas partes del mundo se conectan con recursos y conocen gente nueva. ¡Estamos para servirle! ¡Recursos incluyen: Inglés, ciudadanía, manualidades, y más!

Hãy đến thăm nơi sinh hoạt cộng đồng dành tất cả mọi người của chúng tôi, đây là nơi để những người di dân  từ khắp mọi nơi trên thế giới đến gặp gỡ, kết bạn và kế nối với nguồn thông tin và tài liệu, bao gồm: học tiếng Anh, hướng dẫn thi quốc tịch, làm thủ công, giúp các em làm bài tập về nhà, sử dụng máy vi tính, và còn nhiều hơn thế nữa. Bất kỳ bạn cần gì, chúng tôi cũng có thể giúp được!

To request ASL, CART, or other disability related accommodations, contact programs@denverlibrary.org, 720-865-1111. Minimum notice: 5 business days

For virtual programs only
Automated voice-to-text captioning is available. Need help getting set up?