Ann Lincoln's Magic Show

Program Type:

Performance

Ideal Ages:

Birth and up
Please note you are looking at an event that has already happened.

Program Description

Event Details

The Work Together Comedy, Magic, and Juggling Show: Ann Lincoln's performance gets even better when the audience joins in! Anything can happen when the kids work with Ann and her live rabbit and dove to create some awesome entertainment.  Lots of volunteers will help both on-stage and off!

[Spanish]
El show Work Together Comedy, Magic, and Juggling de Ann Lincoln con magia, malabares y risas, es aún mejor cuando el público participa . Cualquier cosa puede suceder cuando los niños participan en el show de Ann con su conejo y paloma para crear un divertido entretenimiento. Se invitará a los asistentes a participar desde su lugar o al frente.  Este programa se presenta en inglés.

 

[Vietnamese]
Chương trình Tạp kỹ:  Cùng nhau Biểu diễn Tung hứng, Ảo thuật, và Tấu hài với  cô Ann Lincoln (The Work Together Comedy, Magic, and Juggling Show: Ann Lincoln). Chương trình thậm chí sẽ sôi động và hấp dẫn hơn với sự tham gia của khán giả. Bất cứ điều gì cũng có thể diễn ra trên sân khấu khi các em cùng diễn với cô Ann, chú thỏ và chim bồ câu của cô mang để đến cho chúng ta một màn trình diễn tuyệt vời nào đó. Sẽ có nhiều tình nguyện viên giúp trên và ngoài sân khấu. Chương trình được trình bày bằng tiếng Anh.

 

To request a sign language interpreter or real time captioning via CART Services, please contact SignLanguageServices@denvergov.org or call 720-913-8487, with a minimum three (3) business day notice. To request other accommodations, please contact programs@denverlibrary.org.

Automated voice-to-text captioning is available for all virtual programs. Need help getting set up?