Ross-Barnum Branch Library renovation seeking community input

Community Input is requested for branch renovations DPL is seeking community input for the upcoming Ross-Barnum Branch Library renovations. Please visit the branch to provide your input. This remodel will bring necessary updates to our building, along with improved spaces for programs!  Improvements are part of the Elevate Denver Bond Program passed by Denver voters in 2017. For more information about DPL bond projects, click here

Elevate Denver Bond Program

In November 2017, Denver voters overwhelmingly approved measure 2E, which provides $69.3 million to renovate the Denver Central Library and 10 branch libraries as part of the Elevate Denver Bond program.

 

Spanish Translation

Se solicita el aporte de la comunidad para las renovaciones de las sucursales. DPL está buscando el aporte de la comunidad para las próximas renovaciones de la biblioteca sucursal Ross-Barnum. Visite la sucursal para proporcionar su opinión. ¡Esta remodelación traerá las actualizaciones necesarias a nuestro edificio, junto con espacios mejorados para los programas! Las mejoras son parte del programa de bonos Elevate Denver aprobado por los votantes de Denver en 2017. Para obtener más información sobre los proyectos de bonos DPL, haga clic aquí.

Programa de bonos Elevate Denver

En noviembre de 2017, los votantes de Denver aprobaron abrumadoramente la medida 2E, que proporciona $69,3 millones para renovar la Biblioteca Central de Denver y 10 sucursales como parte del programa Elevate Denver Bond.

 

Vietnamese Translation 

Đóng góp Ý kiến của Cộng đồng

Cho việc Tân trang Thư viện Ross-Barnum

Thư viện Công cộng Denver (gọi tắt bằng tiếng Anh là DPL - Denver Public Library) đang thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng cho việc tân trang Chi nhánh Thư viện Ross-Barnum trong thời gian sắp tới. Việc tân trang này sẽ mang đến cho Thư viện những thay đổi cần thiết và cải thiện không gian để thực hiện các chương trình. Vì vậy, việc đóng góp ý kiến của bạn đọc rất có giá trị đối với chúng tôi để phục vụ bạn đọc được tốt hơn. Xin vui lòng ghé thăm Thư viện để đóng góp ý kiến của mình.

Kế hoạch tân trang Thư viện nằm trong Chương trình Trái phiếu nhằm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống cho Thành phố Denver (the Elevate Denver Bond Program), đã được cử tri Thành phố bỏ phiếu thông qua vào năm 2017.

Chương trình Trái phiếu này trị giá 937 triệu Mỹ-kim, với hơn 460 dự án được thực hiện trong hơn 10 năm. Riêng đối với Thư viện Công cộng Denver, vào tháng 11 năm 2017 đại đa số cử tri Thành phố đã bỏ phiếu chấp thuận Dự luật Đưa vào Lá phiếu 2E (Ballot Measure 2E) với số tiền là 69.3 triệu Mỹ-kim từ Chương trình Trái phiếu này để tân trang Thư viện Trung Tâm (Denver Central Library) và 10 chi nhánh thư viện trong hệ thống.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Trái phiếu (the Elevate Denver Bond Program) bằng tiếng Anh, hãy vào trang mạng https://www.denverlibrary.org/elevate

 

Written by jgosalvez on